Duurzaamheid


LEMAHIEU draagt duurzaamheid hoog in het vaandel.

Met een gecertificeerd milieuzorgsysteem wordt de impact van het bedrijf nauwlettend opgevolgd en continue verbeterd.

Milieuvriendelijke oplossingen in partikelschuimstof besparen energie en grondstoffen:
- Thermische isolatie reduceert het energieverbruik
- Vormstukken in EPP maken wagens lichter en reduceren het energieverbruik
- Intelligente verpakkingen verlagen het risico op verspilling door transportbeschadiging
- EPP onderdelen in ventilatiesystemenzorgen voor warmterecuperatie in gebouwen

LEMAHIEU recycleert uw gebruikte schuimstofproducten.

Als VALIPAC operator verlenen we onze klanten bovendien certificaten voor recyclage van de teruggenomen verpakkingsafval die recht geven op recyclagepremies.

Elektriciteitsproductie d.m.v. zonnepanelen.

Met meer dan 4.200 fotovoltaïsche panelen op onze daken genereert LEMAHIEU jaarlijks meer dan 1.000.000 kWh aan elektriciteit!

 

Energieopwekking d.m.v. biomassa.

Na de oliecrisis in de jaren '70 was LEMAHIEU een pionier i.v.m. het opwekken van stoom d.m.v. biomassa.

Beperking van het gebruik van grond- en leidingwater.

Regenwater wordt gebufferd in een groot reservoir van ruim 1.000.000 liter en gebruikt in het productieproces. Het proceswater wordt in een gesloten circuit hergebruikt met een minimum aan afvalwater.

Responsible Care.

LEMAHIEU onderschrijft de principes van Responsible Care van de chemische nijverheid.